Tag Archives: Edmund Keeley

A genuinely happy 2021 to everybody: Κωνσταντίνος Καβάφης «Κεριά» — Cavafy’s “Candles” — Greek, English, Russian, Spanish, Italian — and sung by Eirene Pappa

1 Jan

Κωνσταντίνος Καβάφης «Κεριά»

Του μέλλοντος η μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας
σα μια σειρά κεράκια αναμένα —
χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια.

Η περασμένες μέρες πίσω μένουν,
μια θλιβερή γραμμή κεριών σβυσμένων•
τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη,
κρύα κεριά, λυωμένα, και κυρτά.


Δεν θέλω να τα βλέπω• με λυπεί η μορφή των,
και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι.
Εμπρός κυττάζω τ’ αναμένα μου κεριά.


Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω
τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει,
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν.

Constantine Cavafy — Candles

Days to come stand in front of us like a row of lighted candles—
golden, warm, and vivid candles.

Days gone by fall behind us, a gloomy line of snuffed-out candles; the nearest are smoking still, cold, melted, and bent.

I don’t want to look at them: their shape saddens me, and it saddens me to remember their original light. I look ahead at my lighted candles.

I don’t want to turn for fear of seeing, terrified, how quickly that dark line gets longer, how quickly the snuffed-out candles proliferate.

(translation Edmund Keeley)

Velas — Constantino Cavafis

Los días del futuro están delante de nosotros
como una hilera de velas encendidas
-velas doradas, cálidas, y vivas.

Quedan atrás los días ya pasados,
una triste línea de veles apagadas;
las más cercanas aún despiden humo,
velas frías, derretidas, y dobladas.

No quiero verlas; sus formas me apenan,
y me apena recordar su luz primera.
Miro adelante mis velas encendidas.

No quiero volverme, para no verlas y temblar,
cuán rápido la línea oscura crece,
cuán rápido aumentan las velas apagadas.

Kostantino Kavafis – Candele

Poesie scelte: KONSTANTINOS KAVAFIS, Poesie (Milano, Mondadori 1961).

Stanno i giorni futuri innanzi a noi
come una fila di candele accese
dorate, calde, e vivide.

Restano indietro i giorni del passato,
penosa riga di candele spente:
le più vicine dànno fumo ancora,
fredde, disfatte, e storte.

Non le voglio vedere: m’accora il loro aspetto,
la memoria m’accora del loro antico lume.
E guardo avanti le candele accese.

Non mi voglio voltare, ch’io non scorga, in un brivido,
come s’allunga presto la tenebrosa riga,
come crescono presto le mie candele spente.

Traduzione di Filippo Maria Pontani

And in song by the wonderful-looking Irene Pappas, (more photos below) and music of Mimes Plessas.

Irene Pappas 1956
Irene Pappas date unknown
THE GUNS OF NAVARONE, Irene Papas, 1961
Irene Pappas 1971

*********************************************************************************************************

Write us: with comments or observations, or to be put on our mailing list or to be taken off our mailing list — at nikobakos@gmail.com.

Upon escaping from Greece…

7 Sep

cp-cavafy2

How do you go through the work of the poet whose opus consists of the sharpest and most accurate analysis of Modern Greek identity, and find the poem that displays perhaps the most razor-sharp understanding of all of them? I’ve always known that poet was Cavafy, but I wasn’t looking for that one poem or anything, when, just leafing through his stuff a few days before I left Greece this past July, I came upon one of my favorites, the following. Please have a look first:

Going Back Home from Greece (an unbelievably clumsy translation of the Greek title)

Well, we’re nearly there, Hermippos.
Day after tomorrow, it seems—that’s what the captain said.
At least we’re sailing our seas,
the waters of Cyprus, Syria, and Egypt,
the beloved waters of our home countries.
Why so silent? Ask your heart:
didn’t you too feel happier
the farther we got from Greece?
What’s the point of fooling ourselves?
That would hardly be properly Greek. 
 
It’s time we admitted the truth:
we are Greeks also—what else are we?—
but with Asiatic affections and feelings,
affections and feelings
sometimes alien to Hellenism. 
 
It isn’t right, Hermippos, for us philosophers
to be like some of our petty kings
(remember how we laughed at them
when they used to come to our lectures?)
who through their showy Hellenified exteriors,
Macedonian exteriors (naturally),
let a bit of Arabia peep out now and then,
a bit of Media they can’t keep back.
And to what laughable lengths the fools went
trying to cover it up! 
 
No, that’s not at all right for us.
For Greeks like us that kind of pettiness won’t do.
We must not be ashamed
of the Syrian and Egyptian blood in our veins;
we should really honor it, take pride in it.

— Translated by Edmund Keeley/Philip Sherrard

Επάνοδος από την Ελλάδα

Ώστε κοντεύουμε να φθάσουμ’, Έρμιππε.
Μεθαύριο, θαρρώ· έτσ’ είπε ο πλοίαρχος.
Τουλάχιστον στην θάλασσά μας πλέουμε·
νερά της Κύπρου, της Συρίας, και της Aιγύπτου,
αγαπημένα των πατρίδων μας νερά.
Γιατί έτσι σιωπηλός; Pώτησε την καρδιά σου,
όσο που απ’ την Ελλάδα μακρυνόμεθαν
δεν χαίροσουν και συ; Aξίζει να γελιούμαστε; —
αυτό δεν θα ’ταν βέβαια ελληνοπρεπές. Aς την παραδεχθούμε την αλήθεια πια·
είμεθα Έλληνες κ’ εμείς — τι άλλο είμεθα; —
αλλά με αγάπες και με συγκινήσεις της Aσίας,
αλλά με αγάπες και με συγκινήσεις
που κάποτε ξενίζουν τον Ελληνισμό. Δεν μας ταιριάζει, Έρμιππε, εμάς τους φιλοσόφους
να μοιάζουμε σαν κάτι μικροβασιλείς μας
(θυμάσαι πώς γελούσαμε με δαύτους
σαν επισκέπτονταν τα σπουδαστήριά μας)
που κάτω απ’ το εξωτερικό τους το επιδεικτικά
ελληνοποιημένο, και (τι λόγος!) μακεδονικό,
καμιά Aραβία ξεμυτίζει κάθε τόσο
καμιά Μηδία που δεν περιμαζεύεται,
και με τι κωμικά τεχνάσματα οι καημένοι
πασχίζουν να μη παρατηρηθεί. A όχι δεν ταιριάζουνε σ’ εμάς αυτά.
Σ’ Έλληνας σαν κ’ εμάς δεν κάνουν τέτοιες μικροπρέπειες.
Το αίμα της Συρίας και της Aιγύπτου
που ρέει μες στες φλέβες μας να μη ντραπούμε,
να το τιμήσουμε και να το καυχηθούμε.

What gives this poem such pride of place as an analysis of Greek identity? For me, it starts with the simple joy both passengers feel as they’re arriving home – not approaching Greece, but leaving it. “Upon Escaping from Greece” would be my choice for the title’s English translation, because it’s clearly an experience of suffocation that the two friends have experienced that has started to lighten up for them as they cruise east through the breezy waters of the Mediterranean.

Cavafy has become an object of a resurgent cult in Greece, partly due to last year’s 150-year celebration (he was born in 1863), that’s a kind of an “emperor’s-new-clothes” phenomenon for me; not because his new clothes aren’t real, but I feel that few Greeks actually know what it is they’re suppose to be liking so much. I much prefer people who just say up front that they don’t like him. He’s “childish” they say, in response to his prose-like, early modernist experiments. These are the people who like their poetry with a capital “P”; they want it to rhyme: “φεγγαράκι μου λαμπρό…” and they want it to have epic scale heroics and ‘the thousands dead under the axles’ and ‘the living giving their blood’ in the heroic deed of ‘making the sun turn,’ along with some myrtle and oleander and jasmine thrown in for Aegean effect. (What if you’re from Epiros and you don’t know from oleander and jasmine, just tsouknida and pournari?) Others only like a very emphatically stressed “some” of his poems: these are the ones turned off by his sexuality, but who feel they can’t say so openly in 2014 – or to me. (And the degree to which that whole part of his work, a good half, was ignored by the official festivities – they wanted only “Ithaka” or “Waiting for the Barbarians” or “The City” — was amazing.*) The Messenger for example, found a publisher for his paternal grandfather’s, my great-grand-uncle on my mother’s side, fascinating memoirs, which span the whole period from the late nineteenth century and the end of Ottoman rule to WWII. Except his grandfather met a Jewish guy who screwed him over when he was a young immigrant in New York in the 20s and he included the unfortunate phrase: “Hitler was right for doing what he did to them.”**  The publisher thought maybe that line should be cut. But the Messenger stuck to his cast-iron principles and insisted it be left as is, because it would be “censorship” to remove it.  Hardly an upholder of the most liberal sentiments on issues of that kind, I have a feeling that if the comment hadn’t been about Jews, he wouldn’t have minded the censorship so much. Just a few months earlier, for example, he hadn’t thought it was “censorship” to cut a slightly too homoerotic line from a Cavafy poem he read at his father’s funeral, for fear that our landsmen, our chorianoi, would be scandalized.

These elements and others: that Cavafy preferred the tragic dénouement to the epic climax; the unconsummated to the fulfilled; that he preferred the coded to the open and disclosed, and not out of choice; but learning to love what fate had made him, he learned to love the beauty of code – its poetry — the furtive touch over some cheap handkerchiefs; that he loved the ethnically and culturally and religiously mixed margins of Greek history and the poignancy of characters who had to straddle those margins and did not write a single poem about its Attic glory days (who are all these half-breed Egyptians and Parthians and Jews and other exotic anatolites he’s always making us read about anyway? Where’s Pericles and Aristotle?); that he understood life and humanity as fundamentally amoral, and morality as a convenient weapon to be used against the unfortunate few or often just a bad joke. All this did not do much to endear him to his contemporaries, along with the fact that he famously disliked Greece and especially Athens (the latter kind of unfair in my opinion: Athens at that time must’ve been at its most beautiful and charming), and the straight, homophobic white boys of the Generation of the ‘30s in particular, despite Seferis’ famous eulogy, had no time for him. The most vehement, Theotokas (unfortunately, one of my favorite Greek writers otherwise) scathingly declared Cavafy, in his Free Spirit, a “dead end” (a common trope, whether conscious or not: the gay man begets no issue and is thus fundamentally allied with death); that his modernism was an experiment that had been taken to its logical conclusion and that the Alexandrian was now a decadent (same difference), a point of departure for what Greek letters should move on from next and not a road open for them to continue down.

That right there is the grand and egregious error. Because Greek culture and identity – in a way that makes any sense to who we are today – simply didn’t exist until the Hellenistic (and then Roman/Byzantine) periods that Cavafy chose, almost exclusively, to write about in his historical poems. The conglomeration of Indo-European tribal units who all spoke dialects of similar languages and had started coalescing into larger city-state forms of political organization by the mid-first millennium B.C. have nothing to do with us. They may have started calling themselves “Hellenes,” but let’s not forget that the Iliad does not contain one, single, blessed mention of that holy word, and was compiled only a century-and-a- half or so before the Golden Periclean Age we’re so obsessed with.

It was because he was fascinated with the true origins of Greek identity, the cauldron of cultural mixture that Alexander created that later became condensed into a more distilled Greek-speaking, Orthodox idea, that Cavafy wrote about those periods so widely and studied them so deeply. And being from such deep aristocratic Constantinopolitan roots and an Alexandrian, how could he not have felt that basic idea on a gut level.

This is another reason the mention of the words “Macedonia” and “Alexander” makes my hair stand on end. The Macedonians (by which I mean Slav Macedonians) are ridiculous in their attempt to appropriate Alexander as a phenomenon of their own culture, though many observers have written about how this conscious policy of “antikvatsiya” (“antiquization”) on the Macedonian government’s part is, partly, a response to Greek intransigence on every other grounds. But you can see from how Greeks respond to Macedonian moves that Greeks don’t get Alexander either. Alexander is not a culminating point of Hellenic history, where the great hero brought Hellenic civilization to the “borders of India.” Alexander is not even a Greek herohe very early in his career quickly became déraciné, as Mary Renault keenly observed. Alexander is where Greek history starts. It’s all really the other way around. Alexander is what brought the East, and its incomparably greater and older civilizational achievements, to us. He drove us deep into contact with that wider world, cementing what had always been our bonds to those lands and those peoples he grew to love so much, and giving us as much in return, actually more, than what we gave them. He created the great creolized cultural space that a universal, cosmopolitan Greek identity was first born in and that later – when the name for “universal, cosmopolitan identity” changed, due to political circumstances, from “Greek” to “Roman,” – changed along with it, but which left the Helladic peninsula — or “the Hellenic” generally — behind permanently as a focus of any kind. Until the twentieth century.

Alexander Renault

Hermippos and his friend, Greeks going home to Antioch in Syria or Seleucia in Mesopotamia, can’t be Greek in Greece. It suffocates them. They don’t fit into that nonsense, antiquarian straightjacket. It’s “beneath” them, as Greeks, to reject the wider world that they’ve long been an intimate and inseparable part of. Greek means cosmopolitan to them and they can’t be Greeks without that quality. It would be the most provincial thing for them to do, to act like provincials who try to hide their “easterness”:

“…like some of our petty kings
(remember how we laughed at them
when they used to come to our lectures?)
who through their showy Hellenified exteriors,
Macedonian exteriors (naturally),
let a bit of Arabia peep out now and then,
a bit of Media they can’t keep back.
And to what laughable lengths the fools went
trying to cover it up!”

Eastern Mediterranean(click)

The nation-state is bound up inseparably with provincialness. And narrowed tribalism. And provincials hide. Not true Greek men. Cavafy’s “petty kings” are the Neo-Greek bourgeoisie, from the statelet’s origins down to our day, with their still immovable disdain for the East, who don their ancient fineries and try to make the world call them Hellenes and have no clue how ridiculous they’re being. Provincials dissimulate – not true Greek men — and that dissimulation has been the main thread of Neo-Greek culture since the late eighteenth century, so much so that all perspective has been lost. Hermippos and his buddy aren’t provincials. They’re Greek alright – from some of the richest, most sophisticated and Greekest cities in the world; but they understand the larger cultural context they’re a part of, and they’re too supremely secure in their Greekness to put down the Egypt and Syria that ‘flow in their veins.’ Greece tries to take that away from them. I imagine the Athens they had to go study at as a kind of tired old Cambridge, MA, still resting on its now dried-up laurels. But they’re too Greek to let Greece do that to them. Sorry to get repetitive. It’s an attempt to make the paradox – a wholly healthy and natural one – sink in.

Greece still tries to do that to you. And in the crisis mode it’s in today, it tries even harder because its sad inhabitants’ perspectives have become narrower and narrower to the point where they see nothing of the rest of the world and there’s simply very little language left you can share with them. “Η φτώχεια φέρνει γκρίνια,” the Greek says – “poverty makes for kvetching” — and though many people I know have faced the current crisis with the best kind of Greek dignity and humor in the face of adversity, too many others have lapsed back into ideological craziness, or just a frustrated lashing-out bitterness, or were always there but kept it hidden and now think that it’s more okay to express things openly; it’s hard to tell which.

One friend or relative has become a Golden Dawn apologist if not supporter: “What’s a young man who loves his country supposed to do?” I dunno; but half of Dostoevsky is about what to do with the unguided idealism of strong young men and phenomena like Golden Dawn wasn’t one of his answers; he strictly warned us against them, in fact. Another wants to take a DNA test to make sure he has no Albanian genes: actually believes such a thing exists – a chromosome for Albanian-ness and a test that will detect it. And this is one of those uncomfortable situations we’ve all been in where this is coming from the spouse of a good friend, so you have to keep your silence and you can’t just say: “That’s nice _______, Hitler and the Nazis were into that kind of thing too.” If I could I would’ve also asked if he wanted to see my DNA chart too, which is probably chock full of “Albanian-ness” and if he would then feel the need to maybe keep me away from his daughters. Another is still obsessing, as we go on twenty-five years since the break-up of Yugoslavia, on the “Macedonian issue.”*** And after hours of mind-bogglingly pointless conversation – “It is useless to attempt to reason a man out of a thing he was never reasoned into,” said Jonathan Swift — you take a step back and realize that that’s all that’s ever mattered to this guy. The hundreds of thousands dead produced by the Yugoslav disaster, the millions displaced, the destruction of the last part of the former Ottoman sphere where there was still some hope of survival for a multi-ethnic society, the greatest bloodletting in Europe since WWII, right on our doorstep…  He doesn’t give two shits, nor has he let one blessed thought or idea on that series of calamities occupy even one of his brain cells for a second. All he cares about is the “Macedonian Issue.” Twenty-five f*cking years later. And he doesn’t find such narcissism the least bit obscene.  “The world is burning, και το μ**νί της Χάιδως χτενίζεται.”  I won’t translate.

Whether or not they’re becoming more extreme or just showing their true colors more, it’s certain that I’ve become more radical – not in my ideological positions, which are what they always were – but in my inability to tolerate their stupidity and growing narrow-mindedness. I’m always ready to leave Greece when the time comes, but this time it had become truly unbearable. There were just too many people that it had become too uncomfortable to even be around. And stumbling on this half-forgotten Cavafy poem was no accident I feel.

And so I took that great big breath of relief that Hermippos and his friend took on the deck of their boat as the shores of Cyprus came into view when I myself left for Serbia back in July. I had to get out of this place – and disassociate myself from it and its inhabitants — if the fact that I’m Greek was going to continue to be to at all tolerable to me. I’ll always love arriving; with the new flight path south over the Attic midlands passing right over the town and beach — over the very apartment building — where I spent my childhood summers, I’ll always choke up a little at the sight of the brown hills of Attica. But when I’m ready to leave, I gotta go – and fast – and this year more urgently than any other.

And I can see myself spending more and more of my future time in “Greece” in Albania with my relatives – “deep” Greeks who don’t have the ball-and-chain of a nation-state tied around their ankles; in Istanbul – with smart young Greek and Turkish kids who are trying to do something intelligent and productive about our relationship; maybe in Cyprus – which Kosmas Polites called the last surviving remnant of his beloved lost Ionia and where I have friends to whom I owe long over-due visits; or just here in Queens — where every block and street corner and subway stop and church bears a piece of my Roman-ness.

Because Greece, man… Greece just cramps my Greekness.

Egypte, Alexandrie, le front de merAlexandria (click)

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

* And the thing is, if you ignore his erotic poems, I find it hard to believe that most people can even understand, much less really appreciate, the rest — the historical poems.  Who understands the religious and cultural sociology of fourth-century Alexandria enough to have the proper context to apprehend all of “Myres: Alexandria, AD 340”?  Who the hell knows where Commagene is?  Or who Alexander Jannaios was?  Or what a handsome Jewish prince is doing with the name Aristovoulos?  Or why he was murdered and “those sluts Kypros and Salome” are now gloating in private?

** It’s amazing.  And disturbing.  Anti-semitism and the extent of its popularization and the accessibility of its language.  Not only can one accusation of unethicalness — and from a Greek at that! — be used to tar a whole people, but Jews are the only people with whom that one charge leads straight to the gas chambers so easily, in people’s minds and on people’s tongues.  Not “what a sleazebag.”  Or “what a nation of sleazebags.”  But straight to “Hitler was right…”

*** Yes.  Believe it or not.  The “Macedonian” “issue.”  More on that to come.

Comment: nikobakos@gmail.com

Belgrade: Random notes from July 2014

7 Sep

beograd-1910Belgrade 1905 (click)

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************

“Post”-something. Not post-apocalyptic or Blade Runner-ish or all the nonsense that people used to write about the city in the nineties or after the war (when, maybe, I don’t know, it did feel like that), but definitely the sense that something is over and no one has any real idea of what this is now or what’s coming next. A certain optimism about the future though, which is probably just an inherent trait of its inhabitants, both leavened and sobered by the kind of biting black humor that’s not the only thing that reminds me of Russians.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

You’re already one foot out of, or may have already left the Balkans here. This was particularly striking to me after seeing so much of the southern Balkans just a month or so ago. Where I have come from, I mean, to compare to? Argyrocastro is an Ottoman jewel in stone; Ochrid a truly archontiko little city. The rest: Tirana, Podgorica, Tetovo, Skopje, the garish hideousness of Priština; were all obviously Ottoman wood-and-plaster hovels until the communist cement blocks went up.

Here you’re in Mitteleuropa already, in a city in that never was — except for temporary occupations — but could’ve been, a handsome Hapsburg town. It’s most beautiful from the opposite shores of the rivers that hem it in all around, with the city high on the bluffs overlooking its entire region. It reminded me of Kiev a little in this sense, though a much more recent city in terms of basic architectural stock and without Kiev’s glut of spectacular Baroque churches; in fact, until the first Serbian uprisings of the early nineteenth century, the population was predominantly Muslim. (Actually there’s hardly any religious architecture of any quality or beauty at all. There’s the small, pretty Baroque cathedral of the city just outside the walls, in what was probably the suburb where Christians were allowed to live in Ottoman times and that’s about it. All the city’s other churches that I saw are these genuinely grotesque Neo-Serbo-Mediaeval monstrosities of Orthodox nationalism; the kind they’re building all over Greece now too.)

Knez Mihailova and Kralja Petra Streets — the main pedestrianized drags — and the Cathedral spire at bottom.  (Click on all)

IMG_0851

IMG_0857

IMG_0841

IMG_0849

IMG_0859

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

But you understand a great deal about Serbian history just by standing up on the peak of the Kalemegdan fortress, the sprawling castle that covers the highest, northernmost peak of the peninsula and you realize that you’re standing on the last, frontline hill of Balkan rock, where the Danube meets a whole huge complex of river networks from north and south and that the expanse of green mixed with suburb spreading out in front of you is the beginning of the vast Pannonian plain that stretches out to the Carpathians in one direction and eventually the northern European flatlands that flow all the way to the Baltic in the other. (See map at top.) Apparently and according to Misha Glenny, the Ottomans called Belgrade the “darul-al-jihad,” the House of War (though why this wouldn’t apply to so many other places, I don’t know) and you can see how easily defensible but also temptingly assailabale the site is; it’s the one place you have to control to continue your drive either north or south.

Belgrade-Kalemegdan-at-dawnThe Kalemegdan (click)

Kalemegdan from across Sava(click)

You also realize just how far north – when you think that Stefan Dušan’s empire stretched as far south as the Gulf of Corinth and he often held court east of Salonica at Serres – the center of gravity of the Serbian nation has shifted over the centuries, to lands so completely different, even ecologically, the flora and fauna, that it becomes easier to isolate a glorious mediaeval past in some mythic compartment in the nation’s head – the two sides of the Aegean, in our case, for example, were never so different – and that that can have all sorts of psychological consequences. I’m, of course, thinking of Kosovo mostly, but more on that later…

DusanTerritory_14cStefan Dušan’s empire at its height (click)

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Lots of leafy attractive streets, at least in the neighborhoods that stretch immediately south and east of the Kalemegdan. Funky sidewalk cafes and bars. Only a couple of very late nineteenth-century neo-classical structures. Most of the city seems to be a twentieth-century creation: attractive Art Nouveau and Art Deco apartment houses; some later stuff that could kind of be described as late Bauhaus-y even, like some neighborhoods of Tel Aviv; more proof that Yugoslavia was far cooler than any other communist country and more reason to be pissed off that things ended they way they did. A certain shabbiness, that I thought only added to its charm, but that made me wonder what’s going on economically. There’s way too much high quality housing stock in potentially high quality neighborhoods sitting there looking empty and uncared for and under the right circumstances the whole place seems primed to launch into a massive gentrification and real estate boom. If I had any extra cash lying around I’d buy something now. In any event, for a city that’s been beaten up badly three times in less than a century – maybe not as bad the third time but in a manner just as morally reprehensible – it’s looking ok.

(Click on all)

IMG_0828The Rakia Bar, my favorite spot in all of Belgrade, delicious rakia made from anything imaginable, quince was my favorite, lugged three bottles of it with me, supposedly to share with friends in New York, but they all got swilled down in Russia.  The Rakia Bar is the site of the famous: …rakia with M., and what’s with me and all the Djoković… post from July.  (I think whether you say ‘rakia” or rakija” is a regional dialect difference, with the palatization that the “j” represents more common in “south-western” dialects: — western Bosnian, Herzegovinan, Montenegrin. — but not sure.  I know that “river” is “reka” in some regions and “rjeka” in others.)

IMG_0822

IMG_0826

IMG_0825

IMG_0837

IMG_0840

IMG_0823

IMG_0824

IMG_0829

IMG_0830

And some of the city’s few remaining Ottoman-era, or at least Ottoman-style, buildings.  The top being the residence of some saint or something — the bottom the royal residence of some Obrenović mistress I think.  Very uncharacteristically of me, I just wasn’t into too much historical research while there.  The city is just too much fun.

IMG_0836

IMG_0853

IMG_0854

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

The food is great; predictable but always competent and consistently delicious. A bodybuilder’s paradise: every plate comes piled so high with a mountain of grilled protein that no normal-sized person can be expected to pack it away, but appetites here, in every sense, are big. A vegetarian’s nightmare: and if you persist in your adherence to that silly creed, expect to eat a lot of very good tomatoes – in the summer at least – with huge grated piles of a great cheese they have that’s somewhere in the middle of the spectrum between feta and brindza. If you’re a vegan…and/or have gluten issues too so you can’t eat the great bread either or even try the börek, then maybe arrange for sessions to be fed intravenously at a local hospital or just don’t come at all.

(Click on all)

cevapi

Cevapi 2hotel-italia

Dormitor-huge-mixed-grill

dscn2917

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

On the sign and menu of an otherwise sedate, old-fashioned feeling Bosnian restaurant with great ćevapi, the ubiquitous little köfte, a homey cellar place that feels like an old Moscow traktir or something… If anyone can explain the symbolic intention behind it, they get my Umberto Eco semiotics award for 2014.  Really, can anyone tell whether this is supposed to be a joke or not?

(Click on both)

IMG_0811

IMG_0816

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Much more in keeping with Serbs’ smart, cerebral, black humor: this t-shirt, marking the hundredth anniversary of the start of WWI, which I thought was priceless: “It’s a matter of Princip.” Fantastic…

(Click)

IMG_0845

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

The language is – excuse my language – a total hard-on. I’ve already got my affinity for Slavic phonemes from my Russian days — though sometimes it seems they came out of the womb with me – and on top of it it’s tonal, too, with rising and falling stress and long and short vowels like classical Greek. The combination is magically sexy and something I could listen to for hours dumbly without understanding barely a word. It also makes it, unless you’ve dedicated some serious study to it phonetically, almost impossible to pronounce correctly. The street I lived on was called “Dobračina,” for example, in Dorćol (from the Turkish “dört yol” — “four roads.”)  And taking my cues from my Russian, which is really no great help since it has free stress and constantly surprises you also, I would say: “Do-bra-či-na.” But whenever it was repeated back to me it sounded like “Do-bra-či-na” or Do-bra-či-na” or even some combination of both, but never like what I had said; the lack of dynamic stress makes it sound like emphasis comes scattered in varying degrees of strength all over a word and not just on one syllable. Tempting to take it up. But I have to resist NikoBako tendencies to scatter my energies all over the place at once and never quite acquire full mastery of anything. Maybe later.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

The place’s greatest pleasure is its people. They have a quality that I’ve always struggled to express in English but is nearly impossible and makes me constantly have to resort to other languages. The somewhat dated Spanish “altanero” works – “alto” is your cue there – as does the more popular term still in use in Spain, the complex of traits referred to as “majo,” which I’ve tried to describe several times elsewhere (such as in this post: Un Verano en Nueva York).  “Αγέρωχη” works, the word Cavafy uses to describe Anna Comnene, which Keeley and others, I think, mistakenly translate as “arrogant” or “haughty,” but which for me means something like “breezily confident” and again could almost be a cognate for the Spanish “airoso.” But it’s a type of confidence that isn’t entirely about your ego, but one that obliges you to be open and generous and welcoming with others as well. The media and its pundits have fed us so much crap since the nineties about Serbs’ pathological and self-aggrandizing sense of their own heroism, that it’s impossible to even tell what’s true or not. But if they are that conscious of their heroic mantle, they certainly wear it lightly, like a people who have nothing to prove to you or really could give a shit about what you think of them. This means almost none of the tough guy, hyper-butchness we might be conditioned to expect. In fact, despite the borderline cockiness, women and men are almost always polite and unfailingly warm; sweet and tender even, like Russians when they get in their Russian moods. And with Serbs you don’t have to pry off the cast-iron mug first to get to the sweet part like you have to do with Russians.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

One great thing about Serbian women, aside from leggy and sexy and gorgeous and everything else you’ve heard: they’re real pals. This is going to sound totally sexist to some, but I didn’t mind the first time I was called sexist in my life and it certainly won’t be the last. They have this uncanny ability to hang out comfortably with guys. They’re not cloyingly clingy. They don’t demand attention through passive-aggressive silence or sulking and they speak freely but without forcing themselves into the center of the conversation. It’s not an attempt to ingratiate themselves with their man or his friends. It’s simply this extremely attractive capacity to go along with the rhythms and patterns of male camaraderie without sacrificing any of their femininity. Serbian men should consider themselves extremely lucky.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

And on a related and final note: it’s not a myth; it’s a fact that I’m sorry to report is true. One out of three people you pass on the street deserves a head-turn and a second looking-over; you simply can’t stop yourself. One out of…I dunno, I’m just stupidly throwing out numbers here…six or seven…or at least one person in every kompaniya/parea or “ekipa” let’s say, are simply knock-outs: tall, long-and-strong-limbed, great noses, good jaws and a higher percentage of crazy green-hazel eyes than I’ve seen in any other country. It’s dizzying. And they know it too and there’s no false humility about it either and of course that only concentrates the effect.

Sorry, only the one pic below, which isn’t even mine.  I’m still too shy to photograph people without having a press i.d. round my neck.

Anyway, there are places you go to and say: “That was nice…” and then they go into your travel archives.  And then there are places that you know, as you’re leaving, you’re not finished with.  Belgrade I’m not finished with.

Belgrade street scene(click)

Comment: nikobakos@gmail.com

Jesus, guys, I thought my readership was a little bit more literate than this.

12 Jun

CavafyC.P. Cavafy

Where do the lines: Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.” “Those people were a solution of some kind. come from?!?!  That came at the end of my “‘Magnificent Turks’ and the origins of this blog” post?!?!

They’re from Cavafy (above), from his poem “Περιμένοντας τους Bαρβάρους” or “Waiting for the Barbarians.”  Please…  Let’s get our faces out of the screens every now and then and sit down with a book of poetry.

Τραγικό...

 

Here are the full texts of Keeley’s English translation  and the original Greek below:

 

Waiting for the Barbarians

What are we waiting for, assembled in the forum?
 
            The barbarians are due here today.
Why isn’t anything happening in the senate?
Why do the senators sit there without legislating?
           
            Because the barbarians are coming today.
            What laws can the senators make now?
            Once the barbarians are here, they’ll do the legislating.
 
Why did our emperor get up so early,
and why is he sitting at the city’s main gate
on his throne, in state, wearing the crown?
 
            Because the barbarians are coming today
            and the emperor is waiting to receive their leader.
            He has even prepared a scroll to give them,
            replete with titles, with imposing names.
 
Why have our two consuls and praetors come out today
wearing their embroidered, their scarlet togas?
Why have they put on bracelets with so many amethysts,
and rings sparkling with magnificent emeralds?
Why are they carrying elegant canes
beautifully worked in silver and gold?
 
            Because the barbarians are coming today
            and things like that dazzle the barbarians.
 
Why don’t our distinguished orators come forward as usual
to make their speeches, say what they have to say?
 
            Because the barbarians are coming today
            and they’re bored by rhetoric and public speaking.

Why this sudden restlessness, this confusion?
(How serious people’s faces have become.)
Why are the streets and squares emptying so rapidly,
everyone going home so lost in thought?
 
            Because night has fallen and the barbarians have not come.
            And some who have just returned from the border say
            there are no barbarians any longer.
 
And now, what’s going to happen to us without barbarians?
They were, those people, a kind of solution.

Translated by Edmund Keeley/Philip Sherrard 

Περιμένοντας τους Bαρβάρους

— Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;

        Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.

— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
  Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
        Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
        Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

—Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
 και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
 στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;

        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
        Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
        τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
        για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
        τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.

— Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες εβγήκαν
 σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
 γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
 και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά σμαράγδια·
 γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
 μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα;

        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
        και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους.

—Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
 να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;

        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
        κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και δημηγορίες.

— Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
 κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν).
 Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες,
 κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;

        Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
        Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,
        και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

                               __

 Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
 Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.

 

Comment: nikobakos@gmail.com

<span>%d</span> bloggers like this: